Înființată în 2012, plantația de cătină acoperă în prezent o suprafață de 16 hectare situate în comuna Trivalea Moșteni, județul Teleorman. Aceasta este o fază intermediară, obiectivul nostru fiind că până în 2020 să extindem suprafața cultivată la 50 de hectare. Terenul „€œîn pregatire” este cultivat cu lucernă, o plantă leguminoasă care asigură acumularea substanțelor nutritive în sol (în special azotul).

Clima specifică zonei (câmpia Gavanu a€“ Burdea), uscată și caldă, este propice dezvoltării catinei asigurând coacerea uniformă a fructelor și acumularea substanțelor specifice în concentrație mare..

Plantele noastre se dezvoltă într-un mediu sănătos, igiena culturii fiind prioritatea programului nostru de întreținere; utilizând numai tehnologii agreate în agricultura ecologică, ne concentrăm pe menținerea rândurilor curate, cosirea vegetației dintre rânduri periodic și asigurarea umidității optime a solului. Întreaga suprafață este irigată prin picurare; acest sistem de irigații folosește eficient rezerva de apă din pânza freatică asigurând necesarul de apă în lunile de vară.

Întrucât viziunea CATARG ACTIV este îndreptată spre „€œagricultura durabilă” și folosirea resurselor sănătoase, plantația de cătină este certificata ecologic inca din 2016. În combaterea dăunătorilor ne ajută natura -€“ buburuza (Coccinella coccinella) se hrănește cu larvele acestora fiind un partener de încredere! De asemenea capcanele feromonale sunt instrumente cu țintă precisă care împiedică dezvoltarea noilor generații de dăunători fără a avea impact asupra faunei utile (albine, păianjeni etc…)

Utilizarea de soiuri ameliorate, obținute în pepiniere certificate, face ca potențialul de producție să se ridice la 100 de tone de fructe anual.

Datorită oxidării rapide a fructelor de cătină, păstrarea calității acestora este o prioritate. Tehnologia de recoltare adecvată este congelarea rapidă: ramurile cu rod se detașează de pe plante, se congelează în lăzi, urmând ca fructele să fie scuturate de pe ramuri în stare congelată. După separarea fructelor, acestea se păstrează congelate până la procesare.
Fructele obținute sunt păstrate în camere de congelare la temperatură de -20°C. Prin facilitățile proprii de frig putem stoca până la 100 de tone de fructe.